Mål der sætter børnene først

På Skolerne i Glostrup er vi stolte over, at vi har en langsigtet strategi, der danner rammen for vores praksis på skolen. Strategien sætter børnene først gennem konkrete mål, der indrammer hele skolens virke og barnets fulde dag i skole, SFO og klub.

Vi skal have glade børn, vi skal have kloge børn og vi skal have børn, der kommer godt videre fra folkeskolen. 

Glade børn dækker over høj trivsel og lavt fravær hos vores børn. Derudover vil vi skabe et fællesskab, hvor der er plads til alle børn.

Kloge børn sigter efter, at vores børn bliver så dygtige de kan, uanset deres sociale baggrund, og at vores børn består folkeskolens afgangsprøve. Vi vil have, at vores skole har en positiv løfteevne, og at resultaterne ved folkeskolen afgangsprøve er stigende, samt at alle vores børn består.

Med målsætningen om, at vores børn kommer godt videre, ønsker vi, at vores børn får en god start på ungdomslivet og begynder på en ungdomsuddannelse. Vi har en målsætning om, at 90 pct. af vores børn er startet på en ungdomsuddannelse senest 15 måneder efter endt folkeskole. 

Vores mål

Den eksemplariske praksis gør vores børn glade og kloge

Det er gennem lærernes og pædagogernes praksis, at vi skaber glade og kloge børn, der kommer godt videre i ungdomslivet. 

Vi har derfor udpeget seks praksisområder, der alle handler om vores medarbejderes møde med børnene og deres forældre og hvor vi arbejder benhårdt for at lykkes. Praksisområderne er udvalgt efter grundig inddragelse af hele organisationen og bygger på gode erfaringer fra hverdagen hos skolens lærere og pædagoger. 

Vi har beskrevet hvert af de seks praksisområder, og hvad vi ved, virker indenfor hvert af dem. Disse beskrivelser vil løbende blive udbygget her på sitet og derudover samlet i ”Det ved vi virker-bogen”, hvor vi beskriver den praksis, som vi ved, virker på Skolerne i Glostrup. Bogen indeholder et kapitel for hvert af temaerne i den eksemplariske praksis. Vi indskriver løbende erfaringer fra praksis og nyeste viden i takt med, at vores adfærdsforventninger bliver tydeligere og tydeligere.

Stærke fællesskaber med plads til alle er kernen i vores praksis

Skolerne i Glostrup ønsker at være en skole med plads til alle børn uanset baggrund. Kernen i vores indsats er derfor ønsket om at skabe stærke børnefællesskaber, der fremmer læring og trivsel i hverdagen. Det er sådan, vi tror, at vi gør den største forskel for vores 2.200 børn. Fordi fællesskaber skaber livsduelige og kompetente børn og unge. Fordi fællesskaber motiverer, inspirerer og skaber tryghed – og fordi fællesskaber giver den enkelte en følelse af at være værdifuld.

Vi lykkes i vores daglige praksis, når alle børn tilbydes deltagelsesmuligheder. Når alt personale agerer relations kompetent. Når børnene har et talstærkt fremmøde – og når vores børn bliver ved med at invitere hinanden ind i fællesskabet igen og igen.