Skolebestyrelser

Skolebestyrelserne er et vigtigt organ for de enkelte skoler i Glostrup. Her mødes forældrerepræsentanter med udvalgte repræsentanter af medarbejdere, ledere, elever samt kommunalbestyrelsen.

Skolebestyrelsernes arbejde

I skolebestyrelserne fastlægges principper, værdiregelsæt, vedtagelse af budget mm. Skolebestyrelsen er et vigtigt bindeled mellem den enkelte skole og elevernes forældre.

Al henvendelse til de enkelte skolebestyrelser skal ske via AULA  til formanden og næstformanden.

Skolebestyrelsernes formandsskab

Forældrerepræsentanter

Formandskab på Nordvangskolen
Følger efter 5.august.
Formandskab på Søndervangskolen
Følger efter 5.august.
Formandskab på Vestervangskolen
Følger efter 5.august.
Formandskab på Skovvangskolen
Følger efter 5.august.