Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen er et vigtigt fælles organ for Skolerne i Glostrup. Her mødes forældrerepræsentanter fra de enkelte skoler med udvalgte repræsentanter af medarbejdere, ledere, elever samt Kommunalbestyrelsen.

Skolebestyrelsens arbejde

I skolebestyrelsen fastlægges overordnede strategier, mål og retningslinjer for Skolerne i Glostrup i form af principper, værdiregelsæt, vedtagelse af budget mm. Skolebestyrelsen er et vigtigt bindeled mellem skolen og elevernes forældre.

Skolebestyrelsen holder seks ordinære møder og to temadrøftelser om året. Møderne er lukkede for andre end bestyrelsens medlemmer.

Al henvendelse til skolebestyrelsen skal ske via AULA eller til formandens og næstformandens mailadresse.

Lokalråd

På hver af skolerne er der nedsat et lokalt råd. Her mødes forældre-, elev-, ledelses- og medarbejderrepræsentanter mindst fem gange årligt. De lokale råd er bindeled mellem forældrene på den enkelte skole og Skolebestyrelsen. Gennem de lokale råd og samarbejdet med Skolebestyrelsen styrkes demokrati og medbestemmelsen samtidig med, at lokal identitet, kultur og traditioner for de enkelte skoler understøttes.

Skolebestyrelsens medlemmer

Forældrerepræsentanter

Formand for Skolebestyrelsen
Rasmus L. Pedersen
Skovvang
Næstformand for Skolebestyrelsen
Tine Antvorskov
Nordvang
Anja Milacic
Søndervang
Casper Jøns Larsen
Nordvang
Patrick Carlson
Skovvang
Martin Brun Rasmussen
Vestervang
Sussie Lomholt Brandt
Skovvang
Sandra Larsen
Søndervang
Charlotte SG Hansen
Søndervang

Medarbejderrepræsentanter

Lisbet Merlung
Lærer
Nordvang
Simon Trier Aagaard-Jensen
Pædagog
Vestervang
Thomas Højbjerg
Klub
Søndervang
Thomas Jensen
Formand for Glostrup Lærerforening

Elevrepræsentanter

Anna Maria Weidemann Pedersen
Skovvang
Alexander Julian Wexøe
Nordvang
Adja Diagne
Vestervang
Viktor Podrouzek Hansen
Søndervang

Skoleledelsen

Niels Brockenhuus
Konstitueret skoleleder
Skolerne i Glostrup
René Svendsen
Afdelingsskoleleder
Søndervang

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Mille Sloth
Kirstine Bjarnt