Velkommen til Søndervangskolen

Søndervangskolen er placeret i den sydlige ende af Glostrup Kommune, centralt i byen mellem Roskildevej og Glostrup Station. Skolen er omgivet af boliger af en enhver slags og fyldt med glade børn og unge.

Søndervangskolen er fra 1956. Den har i de seneste 6 år gennemgået en renovering og fremstår tidssvarende med lækre lokaler. 

Vi er 3- sporet og huser 600 børn og unge samt 80 medarbejdere. Søndervangskolen har både SFO og klub i vores fælles bygninger. Vi huser desuden Skolerne i Glostrups tre modtageklasser og to udskolingslinjer: den erhvervsrettede og den naturfaglige.

Vi ser det som vores vigtigste opgave at sørge for, at alle børn kommer godt videre i livet. Derfor arbejder vi hver dag sammen med- og om børnenes faglighed og trivsel, så de bliver både kloge og glade. Vi og skolens engagerede og dygtige medarbejdere taler om passende udfordringer på daglig basis. Vi tror på, at når vores børn skal udvikles, så skal skolens voksne også. Efteruddannelse og faglig kollegial sparring er derfor en naturlig del af livet på skolen som medarbejder.

På Søndervangskolen gør vi os umage med at være åbne og imødekommende. Vi skaber et miljø, hvor man får hjælp, når man beder om det. Vi søger dialogen og afstemmer forventninger i samarbejdet. 

Vi er glade for vores lokalråd, en slags minibestyrelse af forældre, som arbejder ihærdigt på at gøre skoledagen bedre for alle børn.

Kontakt
Søndervangskolen
Florasvej 2 2600 Glostrup
Søndervangskolen SFO og Klub
SFO Søndervang +45 21 67 18 19
Lise Hammershøj
Administrativ medarbejder
Bo Plum Jacobsen
Afdelingsleder af 6.- 9. årgang og Modtageklasserne
Heidi Holm Larsen
Afdelingsleder af 0.- 1. årgang og SFO
Hanne Bonde
Inklusionsleder og klubleder
René Svendsen
Afdelingsskoleleder og leder af 2.- 6. årgang