Kontakt

Her finder du kontaktinformationer på ledelsen og det administrative personale på skoleafdelingerne. 

Administration og ledelse

Tværgående ledelse og fælles administration

Skolerne i Glostrup
Stadionvej 81 2600 Glostrup
Niels Brockenhuus
Centerchef og Konstitueret skoleleder
Tina Adie Ipsen
Administrativ konsulent
Katla Reehaug
Administrativ konsulent
Gabriela Robles Cestafe
Administrativ konsulent
Gitte Hoff Sonne
Leder for Økonomi, IT og Adm.
Lisa Levin
Leder for Specialområdet
Lisbeth Møller
Psykologfaglig koordinator
Kirstine Sidenius
Ledelseskonsulent

Vestervang

Vestervangskolen
Stadionvej 81 2600 Glostrup
Vestervangskolen SFO og klub
SFO Vestervang +45 24 46 42
Anne Bartel Jensen
Administrativ medarbejder
Sandra Albrekt Karmann
Afdelingsskoleleder, inklusionsleder og leder af C-sporet
Toke Kristof Torstensen Eld
Leder for 4.-9. årgang
Lisa Ward
Leder for 0.-3. årgang, SFO og klub

Nordvang

Nordvangskolen
Sofielundsvej 120 2600 Glostrup
Nordvangskolen SFO og Klub
SFO Nordvang + 45 40 26 95 81
Annika Falkenberg Larsen
Administrativ medarbejder
Helle Agger Svaneberg
Administrativ medarbejder
Charlotte Tengmark
SFO- og klubleder
Gitte Riishuus Jensen
Leder for 0.-4. årgang
Inge Christensen
Leder for 5.-9. årgang
Mette-Signe Johansen
Afdelingsskoleleder og inklusionsleder

Ejby

Ejbyskolen
Ejby Torvevej 132600 Glostrup
Ejbyskolen SFO og Klub
SFO Smørstenen + 45 23 65 85 90
Charlotte Nielsen
Administrativ medarbejder
Charlotte Tengmark
SFO- og klubleder
Gitte Riishuus Jensen
Leder for 0.-4. årgang
Mette-Signe Johansen
Afdelingsskoleleder og inklusionsleder

Skovvang

Skovvangskolen
Egeskoven 27 2600 Glostrup
Skovvangskolen SFO og Klub
SFO Skovvang +45 30 54 55 00 /SFO Bøgeskoven +45 53 32 03 22
Helene Høimark
Administrativ medarbejder
Sascha Jørgensen
Leder for 2.-6. klasse og inklusionsleder
Helle Holst Friis
Leder for 7.-9. klasse
Lise Bøgekjær
SFO- og klubleder
Heidi Wang
Afdelingsskoleleder og leder for 0. og 1. klasse

Søndervang

Søndervangskolen
Florasvej 2 2600 Glostrup
Søndervangskolen SFO og Klub
SFO Søndervang +45 21 67 18 19
Lise Hammershøj
Administrativ medarbejder
Bo Plum Jacobsen
Afdelingsleder af 6.- 9. årgang og Modtageklasserne
Heidi Holm Larsen
Afdelingsleder af 0.- 1. årgang og SFO
Hanne Bonde
Inklusionsleder og klubleder
René Svendsen
Afdelingsskoleleder og leder af 2.- 6. årgang

Sundhedsplejen

Anne Mette Brahtz
Skovvangskolens Sundhedsplejersken
Eva Hellebek
Nordvang og Ejbys Sundhedsplejerske
Nynne Jakobsen
Vestervangskolens Sundhedsplejerske
Louise Hassager
Søndervangskolens Sundhedsplejerske