Didaktik

Vi arbejder med varierede og differentierede læringsprocesser, der engagerer.

På skolerne i Glostrup ser vi didaktik som formål, metode og mål for børnenes læring i skole og fritidsliv. Vores didaktiske tilgang kommer til udtryk i flere forskellige former. Vi prioriterer struktur og organisering med fokus på tydelig rammesætning og forudsigelighed. Vi søger interaktion i aktiviteterne, og spørgsmålsorienteret dialog. Vi skaber læringsmiljøer og børnefællesskaber, hvor der er positive forventninger og plads til at begå fejl. Og endelig prioriterer vi evaluering og feedback som retter sig mod opgave, proces- og selvreguleringsniveauet.

Det vi ved virker

 • De pædagogiske medarbejdere kobler eksisterende viden til nye tematikker. De rammesætter endvidere aktiviteterne med en tydelig plan for forløbet og opsamling på faglige pointer.
 • De pædagogiske medarbejdere understøtter børnenes læring, så de får hjælp til at lære dét, der ligger lige umiddelbart uden for, hvad de selv kan tilegne sig, men inden for hvad de kan tilegne sig med støtte fra læreren eller hinanden.
 • De pædagogiske medarbejdere viser tillid til, at den enkelte elev og klassen kan komme i mål med det, de skal lære, når de arbejder for det, og at fejl i læringssituationerne er positive og skaber mulighed for læring.
 • De pædagogiske medarbejdere støtter børnene i at finde ud af, hvad de skal lære, hvor de er i læringsprocessen og, hvordan de kommer videre.

Børnene oplever

 • At de ved hvad der skal ske i skolen.
 • At de får det faglige stof præsenteret i et fagligt og forståeligt sprog.
 • At de ved at de skal arbejde og øve sig for at lære.
 • At de tager en aktiv del i deres egen læringsproces.

Forældrene oplever

 • At de ved hvad deres børn arbejder med i skolen.
 • At de mødes anerkendende og indgår i en konstruktiv dialog.
 • At de har viden om eget barns faglige niveau.
 • At de møder en skole, hvis ambition er at skabe tryghed og mulighed for at støtte og følge barnets læring hjemme.

Medarbejderne oplever

 • At de arbejder med forudsigelighed og tydelig struktur.
 • At de stiller differentierede spørgsmål og giver deltagelsesmuligheder.
 • At de tilpasser positive forventninger til det enkelte barns niveau.
 • At de giver feeedback på opgave-, proces- og selvregulerings-niveau.