Forældresamarbejde

Vi inddrager forældrene i et forpligtende samarbejde.

På skolerne i Glostrup ser vi forældresamarbejde som en gensidig og respektfuld dialog om det, der er vigtigt for det enkelte barn og den enkelte børnegruppes udvikling, læring og trivsel.

Vi har som skole fokus på det forpligtende samarbejde. Det betyder, at vi arbejder med systematisk gensidig information samt konkret dialog om konkrete temaer, når der er behov for det.

Vi er desuden løsningsfokuserede i vores tilgang til forældresamarbejdet, hvilket betyder, at vi er inddragende med fokus på den udvikling, vi ønsker, at se i børnenes læring og trivsel.

Vi forudsætter, at alle gør det bedste de kan, og har de bedste intentioner på børnenes vegne. 

Det vi ved virker

 • Vi har systematisk information og dialog om børnenes daglig i skolen og i fritidsdelen.
 • Vi prioriterer også den daglige uformelle dialog med forældrene.
 • Vi møder forældrehenvendelser på en anerkende og respektfuld måde.
 • Når vi mødes om udfordringer, har vi fokus på at skabe en positiv forandring gennem konkrete handlinger som både forældre og skole kan gøre i dagligdagen.

Børnene oplever

 • At deres forældre har kendskab til deres dagligdag i skolen.
 • At skole og hjem taler godt sammen og samarbejder.
 • At forældrene og skolen er respektfulde over for hinanden.

Forældrene oplever

 • Tydelighed omkring rammer og forventninger.
 • At de er en aktiv medspiller i deres børns skolegang.
 • En tryghed i at kunne henvende sig til skolen, og at deres perspektiver er vigtige.

Medarbejderne oplever

 • At forældrene er værdifulde medspillere i deres arbejde med børnene.
 • At forældrene henvender sig om relevante temaer vedr. deres børns skolegang.
 • At forældrene har tillid til medarbejdernes arbejde.