Udskolingen

På tværs af skolerne i Glostrup blander vi klasser i udskolingen  og vores elever får i højere grad mulighed for selv at være med til at sammensætte deres skoledag. Det gør det ved at vælge den linje, der passer bedst til dem.

På skolerne i Glostrup blander vi klasser på tværs af skolerne i overgangen fra 6. til 7. klasse. Vi ønsker at skabe nye læringsfællesskaber, hvor elever, der har de samme interesser, får muligheden for at fordybe sig og blive dygtigere sammen. Udskolingslinjerne
arbejder i højere grad med virkeligheden uden for skolen, end de unge tidligere har været vant til.

Skolerne i Glostrup har syv forskellige udskolingslinjer.

  • Naturfaglig linje
  • Bevægelses- og Sundhedslinjen
  • International linje
  • Kommunikations- og teknologilinjen
  • Performancelinjen
  • Erhvervslinjen
  • Science talentlinjen

Der undervises i alle almindelige skolefag på alle linjerne. Derudover vil tre lektioner om ugen være linjetimer. Undervisningen på alle syv linjer afsluttes med folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse.