Om Skolerne i Glostrup

Skolerne i Glostrup er med sine 2200 elever og 350 medarbejdere Danmarks største folkeskole.

Skolen blev skabt i 2012 ved en administrativ sammenlægning af kommunens skoler med fælles økonomi og hele kommunen som ét samlet skoledistrikt. Da man i 2012 politisk vedtog at nedlægge de enkelte kommunale skoler og oprette én samlet, var det først og fremmest for at skabe en endnu bedre folkeskole i Glostrup. Det politiske ønske var – og er fortsat – at styrke det faglige niveau, for derved at give eleverne en god skolegang med de bedste forudsætninger for at opnå kompetencer til at klare sig godt i tilværelsen.

Skolerne i Glostrup har 4 skoleafdelinger fordelt på fem matrikler og med hver deres afdelingsskoleleder. Skolens 5 matrikler varierer i størrelse; hvor der på Nordvang er 580 elever, på Ejby 127 elever, på Søndervang 622 elever, på Skovvang 550 elever og på Vestervang 327 elever. På alle afdelinger undtagen Ejby er der 0.-9. klassetrin. På Ejby vil der på sigt være fra 0.-6. klassetrin. 

På Skolerne i Glostrup samarbejder vi om alt det, der giver værdi, mens vi giver god plads til de lokale og historiske forskelligheder. Det vigtigste for os er, at vi sammen sætter børnene først.

Sådan er vi sammen på Skolerne i Glostrup 

Vi har på Skolerne i Glostrup sat fælles rammer for, hvordan vi er sammen på skolen, som gælder for både børn og voksne i den fulde skoledag og således både i skole, SFO og Klub. Grundlaget for dette samvær er vores børne- og ungesyn, hvor vi tror på, at alle børn gør det så godt, de kan. I forlængelse af dette har vi samlet tre lovpligtige dokumenter i ét: Skolens værdiregelsæt, ordensregler og antimobbestrategi. 

It på Skolerne i Glostrup

På Skolerne i Glostrup arbejder medarbejdere og elever i skyen på Chromebooks i Googles kontorpakke Google Workspace Enterprise Plus. 

Alle lærere og pædagoger får ved ansættelse udleveret en Chromebook, og alle elever får i starten af 3. klasse udlånt en, som de kan tage med hjem efter skole.

Chromebooks indgår som en naturlig del af den daglige undervisning, hvor både elever og lærere kan slutte deres Chromebooks til store interaktive tavler med touch-funktion i alle klasselokaler.

Fordele ved vores it-løsning
  • Et let og gennemskueligt it-miljø, som alle brugere kan finde rundt i.
  • Medarbejdere og elever arbejder i samme miljø og samme programmer. Det gør det nemmere at hjælpe hinanden.
  • Google Workspace er designet til undervisning, og Googles filer kan nemt deles, så både medarbejdere og elever kan arbejde i samme dokument fra hver deres Chromebook. Det giver gode betingelser for kollaboration og videndeling.
  • Alle skolens digitale læremidler og platforme kan nemt tilgås i Chromebrowseren uden ekstra login.
  • Hvis en Chromebook fejler, kan den gendannes på få minutter, uden at man mister data, da alt er lagret på brugerens konto i skyen. Ligeledes kan der skiftes til en ny maskine uden datatab.
  • Løsningen med Chromebooks og Google Workspace er en sikker løsning, der lever op til persondataforordningen (GDPR). Løsningen er reklamefri og uden datatracking.
  • Som lærer eller pædagog på Skolerne i Glostrup får du ved udleveringen af din Chromebook introduktion til vores it-miljø af en af skolens it-vejledere. Vi benytter bl.a. Google Classroom.

I vores forberedelsesrum kan du koble en 24 tommer skærm med eksternt tastatur og mus til din Chromebook og ad den vej arbejde med 2 skærme.

Skal dit barn begynde på Skolerne i Glostrup?

Glostrup Kommune har én folkeskole med ét skoledistrikt, kaldet Skolerne i Glostrup. Skolerne i Glostrup består af fem undervisningssteder rundt om i kommunen – Nordvang, Skovvang, Søndervang, Vestervang samt Ejby. På Glostrup kommunes hjemmeside kan du læse mere om indskrivning til Skolerne i Glostrup.