Velkommen til Specialområdet

Specialområdet er et flersidet tilbud rettet mod omkring 100 af kommunens børn.

Specialområdet på Skolerne i Glostrup består af følgende:

C-sporet er en specialklasserække, der rummer børn med generelle indlæringsvanskeligheder
Gruppeordningen huser børn med autisme- og ADHD-diagnoser
Katamaranen er for børn med angst-, kontakt- og opmærksomhedsproblematikker

C-sporet er placeret på Vestervangskolen, Gruppeordningen holder til på Nordvangskolen og Katamaranen bor på Søndervangskolen. Det betyder, at Specialområdet fortsat er placeret under forskellige tag, men med en fællesskabsbaseret ledelse. De forskellige adressers forskellige bygninger tilgodeser den enkelte gruppe af børn. 

Intentionen for den enkelte elev er en sammenhængende skolegang, hvor fritid og skoletid spiller sammen begrundet i et tæt samarbejde mellem pædagoger og lærere, hvor udvikling i fælles fodslag er et overordnet princip.

Vi arbejder ud fra relationsbårne principper, idet vi har til hensigt, at eleverne trives med personlig og faglig udvikling, der går hånd i hånd. Vi har et stærkt fokus rettet mod eksekutive funktioner og ditto adfærd, på struktur, strategi, sanser, kognitiv differentiering og visualisering. 

Gruppeordningen er samlet på Nordvangskolen i bestræbelser på at etablere et stærkt lokalt udviklende samarbejde og desuden et stærkt bånd til den almene skole i forhold til inklusionsmuligheder.

Vi er stolte af at kunne byde nye elever og forældre velkomne til en skolehverdag på Specialområdet, der er baseret på intentionen om et stærkt fagligt samarbejdende fællesskab baseret på den enkelte elevs trivsel og udvikling i den større gruppe-/klassesammenhæng.

Kontakt
Lisa Levin
Leder for Specialområdet
Lisbeth Møller
Psykologfaglig koordinator