Velkommen til Vestervangskolen

På Vestervangskolen har vi en klar retning: Vi giver vores elever en tryg og udviklende ramme at vokse i, både fagligt og menneskeligt.

Børn lærer bedst, når skoledagen veksler mellem at sidde koncentreret på skolebænken og at være i bevægelse. Derfor tænker vi kroppen med ind i skoledagen, for at give hjernen de bedste forudsætninger for at lære.

Børnenes skoledag på Vestervangskolen byder naturligvis på læsning, matematik og alle de andre boglige discipliner. Samtidig har børnene en hverdag med plads til bevægelse, sundhed og trygge fællesskaber, fordi vi ved, det styrker både indlæringen og trivslen. 

Som profilskole har vi et øget fagligt fokus og en styrket fordybelse på de områder, der profilerer os: Idræt og sundhed. 

I udskolingen har vi desuden to linjer: Science talent og Bevægelse & sundhed. Begge linjer har en klar kobling til skolens profil samtidig med, at den enkelte linje har sit eget faglige fokus.

Vestervangskolen er en to-sporet skole fra 0.-9. klasse og har en specialklasserække, C-sporet, ligeledes fra 0.-9. klasse. Derudover har skolen sin egen SFO og klub, som ligger på skolens matrikel.

Skolens er fra 1961 og er løbende blevet renoveret, så skolens bygninger og udeområder i dag tilgodeser det gode aktive børneliv og en alsidig undervisning.

Vestervangskolen er placeret tæt på Glostrup Stadion som aktivt bruges i løbet af skoledagen og ved aktiviteter i SFO- og klubtiden.

Kontakt
Vestervangskolen
Stadionvej 81 2600 Glostrup
Vestervangskolen SFO og klub
SFO Vestervang +45 24 46 42
Anne Bartel Jensen
Administrativ medarbejder
Sandra Albrekt Karmann
Skoleleder , inklusionsleder og leder af C-sporet
Toke Kristof Torstensen Eld
Leder for 4.-9. årgang
Lisa Ward
Leder for 0.-3. årgang, SFO og klub