Ledelse af klasserum og børnefællesskaber

Vi er tydelige og skaber en forudsigelig og rolig hverdag.

På Skolerne i Glostrup ser vi ledelse af klasserum og børnefællesskaber som en pædagogiske opgave: at rammesætte, hvordan børnene er sammen med hinanden og skolens medarbejderne. 

Medarbejderne arbejder med at etablere et positivt læringsmiljø med fagligt fokus, hvor børnene kan arbejde koncentreret. Derfor udvikler de en kultur for fællesskaberne, hvor børnene har en adfærd, der styrker undervisningen. Børnene skal opleve tryghed, tydelighed og voksne, der tror på deres potentialer.

Den største betydning for børnenes indstilling til at gå i skole, deres oplevelse af fagene og deres engagement i undervisningen, er børnenes relation til de voksne omkring dem.

Det vi ved virker

 • At vi er imødekommende og møder børnene med interesse, omsorg og empati.
 • At vi taler med børnene om, hvad der er på spil og hvad der er vigtigt for fællesskabet.
 • At vi har høje forventninger til det enkelte barn.
 • At vi planlægger deltagelsesmuligheder for alle.
 • At vi arbejder med tydelige regler og rutiner, der udvikler gode vaner.

Børnene oplever

 • At de er sammen med andre om noget værdifuldt.
 • At de er trygge og kan henvende sig til de voksne.
 • At de ser frem til deres skole og børne-fællesskaberne.
 • At de har deltagelsesmuligheder.
 • At de udvikler gode arbejdsvane.
 • At de føler sig set og hørt.
 • At de har gode kammerater og venner.

Forældrene oplever

 • At alle børn har en plads i fællesskabet.
 • At deres barn har venner og kammerater.
 • At deres barn taler positivt om skolen.
 • At deres barn gerne vil af sted om morgenen.
 • At de bliver inddraget.
 • At personalet kender deres barn.

Medarbejderne oplever

 • At deres praksis er betydningsfuld.
 • Tegn på børns accept af hinandens forskelligheder.
 • Undervisnings- og fællesskabsparate børn.
 • At deres fælles praksis er virkningsfuld.
 • At vi er fælles om opgaven.
 • At børnene kan lide dem.