Velkommen til Nordvangskolen

Nordvangskolen er, som navnet antyder placeret i den nordlige del af Glostrup. Det er en skole med lokal identitet.

Siden indvielsen i 1950 har Nordvangskolen budt elever og forældre velkommen i den klassiske røde bygning med grønne udendørsarealer og let adgang til eksterne faciliteter som Solvangsparken, Herstedhøje og Vestskoven.

Nordvangskolen har 580 elever, som på daglig basis nyder godt af nye lokaler til både musik, håndværk og design samt madkundskab. Der er desuden ny idrætshal tilknyttet, som sammen med de øvrige faciliteter er med til at føre den traditionsrige aulaskoles særlige ånd ind i de kommende årtier. Skolen kan prale af et fortsat stærkt forældresamarbejde – eksemplificeret ved skolens Forældreforening og et stærkt Lokalråd som et tydeligt DNA.

Skolens SFO huser 166 børn og råder over tre huse, der rummer faciliteter, som tilpasses elevernes behov i skoleårets takt. Her er bl.a. bålhytte, svævebane samt et stort krea-lokale. 

Nordvangskolens børn og unge nyder godt af de stærke interne fællesskaber, hvor vores engagerede og kompetente fagprofessionelle, skaber gode rammer for udvikling af livsduelige børn og unge. 

På Nordvangskolen er der i udskolingen mulighed for at fortsætte på enten international linje, der sætter fokus på andre kulturer og sprog eller performancelinjen med fokus på personlig udvikling, præsentationsteknikker og formidling. 

I skoleåret 21/22 er Gruppeordningen, som er en del af Specialområdet, flyttet ind på skolen, hvilket styrker muligheden for inklusion mellem specialområdet og almenundervisningen. Det er vores intention, at viden og kompetencer bringes i spil til gavn for alle elever uanset tilhørsforhold. Hertil hører beslutningen om fælles morgen-SFO, hvor Gruppeordningens og almenskolens børn møder ind og starter skoledagen på en god og kvalificeret måde.

Vi er stolte af vores samarbejdsniveau, der implicerer alle involverede parter i en skole- og fritidshverdag. 

Kontakt
Nordvangskolen
Sofielundsvej 120 2600 Glostrup
Nordvangskolen SFO og Klub
SFO Nordvang + 45 40 26 95 81
Annika Falkenberg Larsen
Administrativ medarbejder
Helle Agger Svaneberg
Administrativ medarbejder
Charlotte Tengmark
SFO- og klubleder
Gitte Riishuus Jensen
Leder for 0.-4. årgang
Inge Christensen
Leder for 5.-9. årgang
Mette-Signe Johansen
Afdelingsskoleleder og inklusionsleder