Børneinddragelse

Vi inddrager børnene i tilrettelæggelsen af den hele dag.

På skolerne i Glostrup ser vi børneinddragelse som helt centralt. Alle børn har ret til at blive hørt og ret til at sige deres mening. Vi mener børn og unge er eksperter i deres eget liv, og derfor bør inddrages i beslutninger, der vedrører dem. 

På Skolerne i Glostrup handler inddragelse om at lytte til barnets perspektiv. Det handler også om at inddrage børn og unge som gruppe – på klasse-, afdelings- og skoleniveau. 

Vi tror på børneinddragelse, fordi det skaber nysgerrige og motiverede børn, giver børnene mulighed for optimal læring i forskellige sociale konstellationer og gør børnene i stand til at deltage aktivt i et demokratisk samfund. 

Det vi ved virker

 • Børnesamtaler: Strukturerede, kontinuerlige samtaler fx ifm. skole/hjem samtaler, elevplaner, uddannelsesparathedsvurdering og forebyggende samtaler.
 • Børnenes ideer omsat til praksis: Med baggrund i børnenes interesser, forfølges, kvalificeres og rammesættes ideerne, så de kan realiseres.
 • Børn der underviser børn: Når 3. klasse får Chromebooks, hjælper 5. klasse dem med opstarten.
 • Medbestemmelse: Rammesætning, så børnene opnår kompetencer i at træffe kvalificeret valg fx når årsplanen fastlægges, eller læringsmiljøet indrettes.

Børnene oplever

 • At deres mening og perspektiv inddrages bl.a. gennem samtaler i løbet af året.
 • At deres ideer bliver hørt og brugt fx ifm. indretning af lærings-miljø.
 • Glæden ved at videreformidle egen tillært viden til andre børn.
 • Lyst til at deltage i forskellige aktiviteter og fællesskaber.
 • At blive taget alvorligt.

Forældrene oplever

 • At deres barns perspektiv får plads fx til skole/hjem samtaler og undervisningsparatheds-vurderingssamtale.
 • Glade og motiverede børn og unge, der har lyst og mod på at gå i skole.
 • At skole og fritidslivet understøtter deres barns deltagelse i et demokratisk samfund.
 • At samarbejdet om deres barns udvikling tager udgangspunkt i barnets perspektiv.

Medarbejderne oplever

 • Arbejder med forudsigelighed og tydelig struktur.
 • Stiller differentierede spørgsmål og giver deltagelsesmuligheder.
 • Tilpasser positive forventninger til det enkelte barns niveau.
 • Giver feeedback på opgave-, proces- og selvregulerings- niveau.