Leg og bevægelse

Vi sikrer leg og bevægelse hver dag. 

På Skolerne i Glostrup ser vi leg og bevægelse som en forudsætning for dannelsen af det hele menneske. Vi er vores kroppe. Derfor bruger vi kroppen aktivt for at kunne lære, og vi lærer med hele vores krop. Leg og bevægelse er fysisk aktivitet. Det kan handle om at få pulsen op, løbe diktatstafet og hoppe gangetabeller. Vi leger og bevæger os også, når vi understøtter det faglige indhold med udgangspunkt i følelsesmæssige, sanselige og sociale erfaringer. Leg og bevægelse motiverer, skaber fællesskaber og giver deltagelsesmuligheder til alle.

Det vi ved virker

 • I SFO og klub deltager de voksne i børnenes leg. Der er både voksenorganiseret leg og leg initieret af børnene selv.
 • I indskolingen er børnene fysisk aktive i alle fag, inde og ude.
 • På mellemtrinnet anvender vi færdighederne fra de praktisk-musiske fag i hele skolens fagrække.
 • I udskolingen har vi en handlingsorienteret tilgang til teoretiske fag. Vi bruger leg og bevægelse i såvel tekstanalyse som matematik.

Børnene oplever

 • En motiveret og varieret undervisning.
 • Flere deltagelsesmuligheder.
 • At kroppen kan bruges til at lære med.
 • At være en del af et stærkt fællesskab.

Forældrene oplever

 • Børn med tillid til egne muligheder.
 • Børn, der oplever flere veje til at lære.
 • Børn, der er glade og fantasifulde børn.
 • Børn, der oplever at høre til.

Medarbejderne oplever

 • Motiverede og aktive børn, der har lyst til at lære.
 • Børn, der tager initiativer både i skole og fritid.
 • Hvordan leg og bevægelse kvalificerer det faglige niveau.
 • En ledelse, der understøtter et læringsfællesskab, hvor leg og bevægelse står centralt.